HTA-PEGASUS PİLOT SEÇME TESTLERİ                   
YÖNETİCİLERE YÖNELİK ÇALIŞMALAR                   
KURUMSAL ÇALIŞMALAR                   
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ                   
ÇALIŞANA DESTEK PROGRAMLARI                   
 
Loading
 

Yetenek Testleri

Yetenek, bir kişinin belirli bir işe uygun olup olmadığıyla ilgili değerlendirilmesi gereken diğer bir unsurdur. Kişilik özellikleri ve yetkinliklerden farklı olarak her kişide ön plana çıkan farklı yetenekler vardır. Sözel yetenek, sayısal yetenek, soyut düşünme yeteneği, algılama yeteneği, sürekli dikkat, seçici dikkat, konsantrasyon, stres toleransı, eş zamanlılık becerisi, zeka, karar verme, planlama, muhakeme, bellek gibi zihinsel beceriler yetenek testleriyle değerlendirilir. İşin gerektirdiği yetenekler ve seviyeleri tespit edildikten sonra bu testler vasıtasıyla kişinin işe uygunluk derecesi belirlenir. İhtiyaca göre bu testler bilgisayar ortamında gerçekleştirilebileceği gibi kağıt-kalem uygulamaları şeklinde de yapılabilir. Kuruma ve pozisyona özgü testler bir araya getirilerek test bataryaları oluşturulur. Personel seçimi, eğitim ihtiyacının belirlenmesi, performans değerlendirilmesi ve kariyer yönetimi alanlarında bu testler uygulanır.