HTA-PEGASUS PİLOT SEÇME TESTLERİ                   
YÖNETİCİLERE YÖNELİK ÇALIŞMALAR                   
KURUMSAL ÇALIŞMALAR                   
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ                   
ÇALIŞANA DESTEK PROGRAMLARI                   
 
Loading
 

Psikometrik ve Psikoteknik Ölçümler

Psikometrik Testler

Psikometri, bireysel özellik ve nitelikleri değerlendiren bir bilim dalıdır. İş yaşamında uygulanan psikometrik testlerle, bireylerin belli bir iş için gerekli olan ruhsal performans, kişilik özellikleri ve uygunluğu ölçülür. Psikometrik testlerin amacı, kişinin yetenek ve becerileri ile işin gerektirdiği yetenek ve nitelikler arasındaki uygunluğu değerlendirmektir. Hedef, kişileri yetenek ve niteliklerine uygun işe yönlendirmektir.
Bireyler işe alım sürecinde birebir görüşme esnasında doğal davranamayabilir ve bu yanlış değerlendirmeye yol açabilir. Bu süreçte yanlış alınan kararlar, birey ve kurum açısından büyük zararlar doğurmaktadır. Psikometrik testler kuruma çok daha objektif bir değerlendirme sağlayarak bu zararları minimum seviyeye indirmeyi amaçlar.
Psikometrik testlerin en önemli katkılarından biri de iş kazalarının azalmasını sağlamaktadır. Yapılan çalışmalar, iş kazalarının %90’ının insan kaynaklı olduğunu göstermektedir. Kişilerin kendilerine uygun işlere yönlendirilmesi durumunda, iş kazalarında da önemli miktarda azalmaların olduğu görülmektedir.

Psikometrik Testleri Nerede Kullanıyoruz?

 • İşe yeni alınacak personelin seçiminde
 • Çalışan personelin değerlendirilmesinde
 • Terfi, yükseltme kararlarının alınmasında
 • İstatistiksel analiz çalışmalarında
 • Kariyer danışmanlığındaPsikoteknik Testler

İş yaşamında uygulanan psikoteknik testlerin amacı bireylerin belli bir iş için gerekli olan zihinsel performans, özel yetenek ve becerilerini ölçmektir.

 • Dikkati Sürdürme Testi

Temel olarak monoton uyaran durumlarında dikkati belli bir seviyede tutabilme becerisini ölçer. Ara sıra gelen uyarana tepki vermeye hazır olma durumunu anlatır. Bu da uyaran eksikliği olan gözlemlemleme durumlarında sürekli tetikte olmayı gerektirir.

 • Seçici Dikkat Testi

Dikkat, içsel düşünce ve algılama süreçlerinin çevredeki mevcut uyaranlardan sadece küçük bir bölümü ya da parçası üzerine yönlendirilme becerisini ölçer. Dikkatin yöneltilmesini gerektiren görevler, dikkatin herhangi bir objenin veya olayın bir detayına veya belirli bir bölümüne daha fazla yönlendirilmesi ve kişinin konsantrasyonunun artması ile gerçekleştirilir. Bu test için değerlendirme ölçütleri performans kalitesi, hızı ve peformanstaki tutarlılıktır.

 • Sürekli Dikkat ve Konsantrasyon Testi

Dikkat, peformansın kalitesi, hızı ve tutatrlılığı ile operasyonel olarak tanımlanmaktadır. Burda, üzerinde çalışılan görev ya da probleme kişinin dikkatini ne düzeyde yönlendirdiği ölçülür ve kişinin benzer ortamlarda da ne hızda, kalitede ve tutarlılıkta çalışacağına dair bilgi sağlanır.

 • Duyu-Motor Koordinasyon Testi

Psiko-motor beceriyi ölçen bir testtir. Bu test ile göz-el, göz-ayak ve/veya göz-el-ayak koordinasyonu değerlendirilir.

 • Uzaysal Algı Testi

Uzaysal algılama zekanın öncül boyutunu temsil etmektedir. Bu test adayların mantıksal olarak uzaysal şekilleri algılayabilme ve uzaysal durumların biçimini değiştirebilme, dönüştürebilme becerilerini ölçmek amacıyla dizayn edilmiştir.

 • Yoğun Uyaran Akışı ve Stres Altında Tepki Hızı/Kalitesi Testi

Birden fazla uyarana aynı anda tepki verilerek psikomotor becerileri ölçen bir testtir.

 • Eş Zamanlılık Becerisi & Stres Toleransı Testi

Bu test ile eşzamanlılık kapasitesi ve stres toleransı ölçülür. Eş zamanlılık kapasitesi bilişsellik gerektiren sorunların çözümü ile uğraşırken aynı zamanda rutin işleri de yapabilme becerisidir. Stres toleransıysa kişinin normal ve stresli durumlardaki sorunları çözebilme ve işleri tamamlayabilmesindeki değişikliğin ölçülmesidir.

 • Görsel Hafıza Testi

Bu test ile kişinin kısa süreli hafızası ölçülmektedir.

Psikoteknik Testleri Nerede Kullanıyoruz?

 • İşe yeni alınacak personelin seçiminde
 • Çalışan personelin değerlendirilmesinde
 • Terfi, yükseltme kararlarının alınmasında
 • İstatistiksel analiz çalışmalarında
 • Kariyer danışmanlığında