HTA-PEGASUS PİLOT SEÇME TESTLERİ                   
YÖNETİCİLERE YÖNELİK ÇALIŞMALAR                   
KURUMSAL ÇALIŞMALAR                   
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ                   
ÇALIŞANA DESTEK PROGRAMLARI                   
 
Loading
 

Performans Yönetim Sistemi

Günümüzde performans değerlendirme sistemleri, insan kaynakları planlanması ve yönetiminde son derece önemli bir süreçtir. Bu sistemler vasıtasıyla, yöneticiler çalışanların performanslarını değerlendirerek ücret artışı, terfi, işten çıkarma ve eğitim ihtiyacını belirleme gibi konularda doğru kararlar verebilirler.

Bir performans değerlendirme sisteminin etkili olabilmesi için objektif olması gerekir. Objektiflik, ölçülebilir performans kriterlerinin kuruma ve pozisyona uygun bir şekilde belirlenmesiyle mümkün olur. Performans değerlendirme çalışmalarının temel amacı bireysel ve kurumsal performansı arttırmaktır. Kuruma uygun performans değerlendirme sistemi oluşturulamadığında ya da oluşturulabilse bile objektif, etkin ve dikkatli bir biçimde uygulanamadığında ciddi sorunlarla karşılaşılacaktır Performans kriterleri uygun bir şekilde tespit edilmezse yanlış ve adaletsiz değerlendirmelerin yapılması kaçınılmazdır. Bu söz konusu olduğunda uygulanan sistem işe yaramayacağı gibi yöneticilere ve kuruma güvensizlik, iş tatminsizliği ve çalışanların performanslarında azalma gibi yan etkiler görülecektir.  Araştırmalar, performans değerlendirme sistemlerinin oluşturulmasında ve özellikle de uygulanmasında yaşanan sorunların ve yapılan hataların, insan kaynağının ortaya koyabileceği potansiyelin kullanılmasını engellediğini ve performansı %80 oranına kadar düşürdüğünü ortaya koymaktadır.