HTA-PEGASUS PİLOT SEÇME TESTLERİ                   
YÖNETİCİLERE YÖNELİK ÇALIŞMALAR                   
KURUMSAL ÇALIŞMALAR                   
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ                   
ÇALIŞANA DESTEK PROGRAMLARI                   
 
Loading
 

Liderlik ve Yönetim Geliştirme Programları

Günümüz yönetim bilimi açısından değerlendirildiğinde yönetici özelliklerinin geliştirilmesi ve kurum kültürüyle uyumlu bir yapının oluşması verimli ve etkin şirket yönetiminin temelini oluşturur. Yönetici ve çalışan arasında köprünün kurulması güçlü bir kurum kültürünün anahtarı sayılır.
Geliştirme programları kapsamında aşağıdaki temel konular çerçevesinde programlarımızı şirket ihtiyaçları paralel olarak planlamaktayız.

 • Etkin Yöneticilik ve Liderlik
 • Yöneticiler için Koçluk Becerileri
 • Liderlik Tarzları
 • Yönetmekten Yönlendirmeye Dönüştürücü Lider
 • Yöneticiler için Danışmanlık ve Yönlendirme Becerileri
 • Liderlik: Etkileme Sanatı
 • Yönetim Fonksiyonları
 • Organizasyon
 • Temel Yönetim Becerileri
 • Üst düzey Yönetim Becerileri
 • Stratejik Yönetim Ve Planlama
 • Kontrol - Geribildirim
 • Yönetici Rolleri
 • Matrix Tür Yapılanmada Yönetim
 • Yönetim Felsefesinin Tarihsel Evrimi
 • Güncel Yönetim Paradigmaları
 • Yüksek Performans Kültürünün Oluşturulması ve İdamesi
 • Yönetimde Etik
 • Etkin Hedef Belirlemenin Kriterleri
 • Kriz Yönetimi Planlaması
 • Stratejik Planlamada İnsan Faktörü ve Bireysel Katkılar
 • Orta Kademe Yöneticilerin Stratejik Planlamaya Katkıları
 • Yönetsel Karar Verme Modelleri
 • Profesyonellikte Duygusal Zeka
 • Mentor Olarak Yönetici
 • Kültürel Değişim Yönetimi
 • Kurum Kültürü Yönetimi
 • İletişimde Kriz Yönetimi
 • Yöneticiler İçin Kişisel İmaj Yönetimi
 • Yöneticinin Kendi Stresini Yönetmesi
 • Yöneticinin Çalışanların Stresini Yönetmesi
 • Etkin Sunuş ve Hitabet/Topluluk Karşısında Etkili Konuşma
 • Beden Dili Yönetimi
 • Etkin Dinleme ve Empati Becerisini Kazandırma
 • İş ve Özel Yaşam Dengesini Sağlama
 • Yöneticiler İçin Etkin zaman Kullanımı