HTA-PEGASUS PİLOT SEÇME TESTLERİ                   
YÖNETİCİLERE YÖNELİK ÇALIŞMALAR                   
KURUMSAL ÇALIŞMALAR                   
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ                   
ÇALIŞANA DESTEK PROGRAMLARI                   
 
Loading
 

Liderlik ve Yöneticilik Kampları

Kimler İçin Uygundur?
Yöntemi Nedir?
Hedefi Nedir?


Kimler İçin Uygundur?

HTA GRUP Türkiye' de bir ilki başlatarak yoğun çalışma temposundan dolayı geliştirme programlarına katılamayan yöneticiler ve işverenler için liderlik ve yöneticilik kamplarını geliştirdi. Bu kampların amacı arzu edilen dönüşümü kısa sürede ve kalıcı olarak sağlayabilmektir. HTA GRUP Liderlik ve Yöneticilik Kampları, bir yöneticinin ekibini en yüksek performansa ulaştırmak için kullanması gereken bilgi, yetkinlik ve becerileri içeren programlardır.
Bu kampların hedef kitleleri;

  • Üst Düzey Yöneticiler
  • Orta Düzey Yöneticiler
  • Yönetici Adayları
  • Politikacılar, Spor Adamları (Teknik direktörler, Hakemler, vs.), Pilotlar, Eğitimciler gibi özellikli gruplar

     -Üst Düzey Yönetici Kampları

  Yöneticilik tecrübesine sahip olan ve liderlik konusunda gelişimi hedefleyen yöneticilere özel hazırlanmıştır.
  • Dönüştürücü Liderlik Kampı
  • Duygusal Zekası olan Liderler
  • Liderlikte Koçluk Becerileri

     -Orta Düzey Yöneticiler Kampı

  21. YY Yönetim Becerileri Kampı

     -Yönetici Adayları Kampı

  Temel Yönetim Becerileri Kampı

  Yöntemi Nedir?

  Kampa alınacak yöneticilerin ve yönetici adaylarının liderlik profilleri ve yetkinlikleri belirlenir. İhtiyaçları doğrultusunda eğitim planlaması yapılır. Böylece kişiye, gruba ve kuruma özel bir liderlik gelişim programı uygulanmış olur.
  Kuruma ve katılımcılara özel hazırlanan kamplar, yöneticilerin, zihinsel, fiziksel ve psikolojik boyutlarına hitap edecek şekilde planlanmıştır. Zengin içerikli, uygulamaya dönük ve davranış kazandırıcı eğitimlerinin yanı sıra, motivasyonu arttırıcı serbest zaman aktiviteleri de programda yer almaktadır. Bir kurumun yöneticilerinin katılımı ile gerçekleştirilebildiği gibi, ülkemizin saygın kurumlarının yöneticilerinden oluşan özel gruplar da oluşturulabilir.

  Hedefi Nedir?

  Kampların sonunda katılımcılar, katıldıkları programın türüne bağlı olarak farklı seviyelerde liderlik ve yöneticilik becerilerini uygulamalı olarak öğrenmiş olurlar.
  Edinilen bilgi ve beceriler sonrasında çalışanlarda saygı ve güven oluşturulur, ilişkilerde olumlu yönde gelişme görülür.

  Liderlik Kamplarında Çalışılan Başlıca konular:
  İlgili kurumun ve/veya grubun özelliklerine ve belirlenen hedeflere göre ağırlıkları değişecek şekilde aşağıdaki konular üzerinde çalışılır. Bu çalışmalar, teorik bilgiyi de kapsamakla birlikte esas itibariyle uygulamalı ve deneyimsel unsurları içerir.

  • Lider Kimdir, Liderlerin Ortak Özellikleri
  • Liderleri Yöneticilerden Ayıran Özellikler
  • Dönüştürücü Liderlik
  • Liderlikte Motivasyon
  • Başarılı Ekip Oluşturma Ve Geliştirme
  • Kurum/Grup Kültürü Oluşturma ve Geliştirme
  • Kurumsal İletişim ve Yöneticiler için İletişim Teknikleri
  • Problem Çözme Teknikleri
  • Etkili Toplantı ve Zaman Yönetimi
  • Etkin Liderlikte Beden Dili
  • Etkin Liderlikte Tutum, Tavır
  • Müzakere Teknikleri
  • Stres Yönetimi ve Motivasyon
  • Değişim Yönetimi
  • İnisiyatif Alma, Problem Çözme ve Yaratıcılık
  • İş ve Özel Yaşam Dengesi

  Yöneticilerin düzeylerine bağlı olarak kamp kapsamında aldıkları eğitimler değişir.