HTA-PEGASUS PİLOT SEÇME TESTLERİ                   
YÖNETİCİLERE YÖNELİK ÇALIŞMALAR                   
KURUMSAL ÇALIŞMALAR                   
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ                   
ÇALIŞANA DESTEK PROGRAMLARI                   
 
Loading
 

Kurumsal Gelişim Programları

Arzu edilen kurum kültürünün oluşturulması ve idamesi sürecinin her aşamasında, kurumsal aidiyeti bir mihenk taşı olarak görmek ve algılamak önemlidir.  Bütün bu süreçte işletme ve psikoloji bilimlerine hakim olan bütüncül bir yaklaşım izlenmemesi halinde ciddi ölçülerde maddi kayıplar ve zaman kayıpları yaşanmakla kalınmaz, kurumsal aidiyeti artırma doğrultusunda oluşturulan sistemlerin etkin ve tutarlı bir biçimde uygulanamaması sorunu ile karşılaşılır. Bu durum istenen kurum kültürünün oluşturulması ve bu doğrultuda kuruma olan aidiyetin artırılması ile ilgili hedeflere ulaşmak bir yana hayal kırıklıklarının ve yönetime olan güvensizliklerin telafisi zor bir biçimde oluşmasına neden olur.

 • Kurumsal Kültür Geliştirme
 • Öğrenen Organizasyon
 • Kurum İçi Başarılı İletişim
 • Etkin Ekip Çalışması
 • Etkin Toplantı Yönetimi
 • Etkin Zaman Yönetimi
 • İş Hayatında Yazılı İletişim Teknikleri
 • Telefonda Etkili İletişim
 • İş Etiği ve Kurumsal Kimlik
 • Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma
 • Aile Şirketlerinde İletişim
 • İş Sağlığı ve Güvenliği