HTA-PEGASUS PİLOT SEÇME TESTLERİ                   
YÖNETİCİLERE YÖNELİK ÇALIŞMALAR                   
KURUMSAL ÇALIŞMALAR                   
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ                   
ÇALIŞANA DESTEK PROGRAMLARI                   
 
Loading
 

Kişilik Testleri

İnsan kaynakları yönetiminde kullanılan kişilik testleri çalışanların işle ilgili belirli karakteristik özelliklerini ölçme ve değerlendirme amacıyla tasarlanırlar. Testlerin oluşturulmasında belirli adımlar izlenir.  Belirli bir pozisyonda başarılı olan çalışanlara uygulanan kişilik testleri sonucu yetkinlik profilleri tespit edilir. İşe alımda bu profiller göz önünde bulundurularak adayın bu profile uyup uymadığı değerlendirilir. Bu profiller ve özellikler pozisyona göre değişiklik gösterir. Örneğin, bir alt kademe çalışan pozisyonu profilinde “uyumlu olma” ve “ iş birliği” gibi özellikler öne çıkarken, başarılı yönetici profilinde “dominant olma” ve “etkili yönlendirme becerisi” özellikleri baskındır. Bu şekilde kurum kültürüne uygun ve kurum hedefleriyle uyumlu çalışan elemanların seçimi mümkün olur.