HTA-PEGASUS PİLOT SEÇME TESTLERİ                   
YÖNETİCİLERE YÖNELİK ÇALIŞMALAR                   
KURUMSAL ÇALIŞMALAR                   
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ                   
ÇALIŞANA DESTEK PROGRAMLARI                   
 
Loading
 

Kariyer Yönetim Sistemi

İnsanların bir kurumda çalışmaya başlamaları ve performanslarını sürdürebilmeleri için en etkili unsurlardan biri gelişim ve ilerleme fırsatına sahip olmalarıdır. Kariyer yönetim sistemleri bu isteği karşılamalı ve insan kaynaklarının gelişmesini sağlayacak şekilde tasarlanmalıdır. Kendimizi belirli amaçlara ulaşmaya yönlendirecek bir itici güç yoksa iş tatminimiz ve kuruma bağlılığımız azalacak, performansımız düşecektir. En önemli itici güç kaynağı, bizi kendimizi geliştirmeyle ilgili istediğimiz hedefler doğrultusunda cezbetme gücüne sahip yol haritasının olmasıdır. İyi bir kariyer yönetim sistemi bu haritayı kurum çalışanlarına verir. Çalışanları cezbeden bir kariyer haritasının yokluğunda kurumsal performans düşecektir.

Başarılı bir kariyer yönetimi kişisel doyumu, iş/yaşam dengesini ve finansal güvenceyi kapsar. Bu süreç, bireysel ve kurumsal hedeflerin belirlenmesiyle başlar. Kişinin yeteneklerinin, becerilerinin ve hedeflerinin farkında olmaması bu sürecin önündeki zorluklardan biridir.

HTA GRUP kariyer danışmanları, çalışanların farkındalıklarını arttırarak, kısa-orta-uzun vadeli amaç ve planlarını ayrı ayrı belirlemekte, kişisel ve kurumsal hedeflerin örtüştüğü iyi kurgulanmış ve uygulanılabilir bir kariyer yönetim sistemi sunmaktadır.