HTA-PEGASUS PİLOT SEÇME TESTLERİ                   
YÖNETİCİLERE YÖNELİK ÇALIŞMALAR                   
KURUMSAL ÇALIŞMALAR                   
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ                   
ÇALIŞANA DESTEK PROGRAMLARI                   
 
Loading
 

İş Ve Özel Yaşam Dengesi Programları

Çalışma yaşamında iş ve özel yaşamını birbirinden ayırabildiği düşünülen insanlar takdir edilirken, bunu yapamayanlar ise ‘zayıf’, ‘duygusal’ gibi sıfatlarla nitelendirilmektedirler. Ancak bu yaklaşım insan olmanın gerçeklerini yok saymakta, insan doğasındaki ve insan ilişkilerindeki karmaşıklığı basite indirgemektedir.


Günümüzde son derece belirsiz bir çevrede ve çetin rekabet ortamında faaliyet gösteren pek çok kurum, ancak çizgi ötesinde bir performans gösteren çalışanlar ile fark yaratabilmekte ve bir adım öne geçme şansını elde edebilmektedir.
Çalışanların ihtiyaçlarını ve bu ihtiyaçların karşılanamamasının beraberinde getirdiği sorunları yok saymak, çalışanlardan arzu ettiğimiz yüksek performans seviyelerini yakalayamamak, hatta düşük performanslara razı olmak anlamına gelmekte ve bu durum kurumlar için yaşamsal bir tehlike oluşturmaktadır.


HTA GRUP iş/özel yaşam dengesini oluşturma programıyla bu çatışmaların çalışanın performansını olumsuz etkilemesinin önüne geçmek ve dahası özel yaşantısında ve işinde bu çatışmaları kişinin performansını yükseltecek doğrultuda yönetmesini hedeflemektedir.