HTA-PEGASUS PİLOT SEÇME TESTLERİ                   
YÖNETİCİLERE YÖNELİK ÇALIŞMALAR                   
KURUMSAL ÇALIŞMALAR                   
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ                   
ÇALIŞANA DESTEK PROGRAMLARI                   
 
Loading
 

Çalışma Grupları (Workshop)

Çalışma gruplarında, çalışanların yaşadıkları sorunları paylaşmanın yanı sıra çatışma çözümleri, ekip çalışmasının verimliliğini arttırmaya yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Aidiyet duygusunun geliştirilmesi, olumlu kurum algısının güçlendirilmesi, kurum içi iletişim sorunlarına çözümler getirilmesi, ekip ruhunun oluşturulması hedeflenmektedir. Çalışanların ekip arkadaşları, diğer bölüm çalışanları, yöneticileri ve astları ile sağlıklı etkileşimi sağlayabilmeleri için gerekli bilgi ve becerileri kazanmaları sağlanır. Sorunların giderilmesine yönelik yapılan çalışmaların yanı sıra, hem iş hayatının hem de sosyal hayatın yarattığı stresle baş etme doğrultusunda, çalışanların kendi başlarına uygulayabilecekleri teknikler öğretilmektedir.

Konularına göre Çalışma Grupları:

 • ‘Yönetsel Becerileri Geliştirme’ Çalışma Grubu
 • ‘Stres ile Baş Etme’ Çalışma Grubu
 • ‘Öfke Kontrolü’ Çalışma Grubu
 • ‘Motivasyon Geliştirme’ Çalışma Grubu
 • ‘İletişim Becerilerini Geliştirme’ Çalışma Grubu
 • ‘Etkin Ekip’ Çalışma Grubu
 • ‘Duygusal Zeka ve Profesyonel İletişim’ Çalışma Grubu
 • ‘İşyerinde Travma’ Çalışma Grubu
 • ‘Kaygı ile Baş Etme’ Çalışma Grubu                                                                                                                   
 • ‘Depresyon ile Baş Etme’ Çalışma Grubu
 •  ‘İş ve Özel Yaşam Dengesi’ Çalışma Grubu
 • ‘Evlilik Sorunları ile Baş Etme’ Çalışma Grubu