HTA-PEGASUS PİLOT SEÇME TESTLERİ                   
YÖNETİCİLERE YÖNELİK ÇALIŞMALAR                   
KURUMSAL ÇALIŞMALAR                   
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ                   
ÇALIŞANA DESTEK PROGRAMLARI                   
 
Loading
 

Bireysel Yönlendirme Ve Koçluk

Bireysel destek, yönlendirme ve koçluk profesyonel yaşamda her kademeden çalışanın ihtiyaç duyduğu bir destek programıdır. Kariyer ve iş/özel yaşam dengesi konularındaki çalışmaları kapsar.

Kariyer Koçluğu

Kariyerinde ilerleme beklentisi çoğu çalışan için bir motivasyon kaynağıdır. Ancak çalışanlar çoğu zaman ne istediklerinin farkında değildirler ya da farkında olsalar da sahip oldukları kariyer beklentileri doğrultusunda ne yapacaklarını bilemezler.

Bir çalışanda kariyer beklentisi oluşturmak ve bu beklenti doğrultusunda çalışanı harekete geçirmek kariyer koçluğunun esas hedefidir. Kişinin hayattan, işinden, sosyal yaşamından beklentileri ve istekleri tespit edilir ve belirli metotlarla bu doğrultuda hangi adımları ne şekilde atacağı üzerinde çalışılır. Bu süreç, tek başına bir “yol gösterme” süreci olmakla kalmaz. Hedef belirlemede ve bu hedefleri gerçekleştirmek için harekete geçmede kişiyi alıkoyan olumsuz psikolojik etmenleri değerlendirmek ve bunlara müdahale etmek kariyer koçluğu sürecinin zeminini oluşturur. Önümüzde duvar ören etkenler varlığını sürdürdüğü müddetçe en etkili olduğu düşünülen kariyer koçluğu programları dahi yetersiz kalırlar. 

Yaşam Koçluğu

İnsanların birçoğundan “bu hayatta ne yapacağımı bilmiyorum”, “hayatta bazı hedeflerim var ama bunlara nasıl ulaşacağımı gözümde canlandıramıyorum”, “hayatımı bir türlü yoluna sokamıyorum”, “ne istediğimi biliyorum, bunun için elimden geleni yapıyorum ama olmuyor” gibi ifadeler duyarız. Her insan idealleri,  beklentileri, değerleri, ihtiyaçları, güçlü-zayıf yönleri ve kişilik yapısıyla kendine özgüdür. Kişiliğimiz çocukluğumuzdan itibaren şekillenir. Bizler çeşitli öğrenmelerimizin, özdeşleşmelerimizin, korkularımızın ürünleri olarak büyür ve bir kişilik geliştiririz. Bu gelişim sürecinde var oluştan gelen ve her insan için belirli konularda ön plana çıkan güçlü yönlerimizi tam olarak hayata geçiremeyiz. Bunun nedeni, yaşadığımız olumsuzlukların bizde yarattığı ketlenmeler olabileceği gibi, güçlü yönlerimizin farkında olmamak ya da bunları nasıl harekete geçireceğimizi bilmemek de olabilir.

Yaşam koçluğu insanlara sadece öneriler vermekten ve yol göstermekten ibaret değildir. Birçok yaşam koçluğu faaliyetinde psikolojik değerlendirme kısmı göz ardı edildiğinden kişinin gerçek ihtiyacı doğrultusunda bir hedefe ulaşılamamaktadır. Kişinin sorunlu ve olumlu taraflarının kapsamlı bir psikolojik değerlendirmeye tabi tutulduğu ve psikolojik alt yapısının kavrandığı çalışmalar, yaşam koçluğu programlarında çok daha gerçekçi ve doğru bir yol haritası çizilmesi ve etkin ve kalıcı değişim/dönüşümlere ulaşmak için elzemdir.

HTA GRUP uzmanları Yaşam Koçluğu Programıyla, insanların içlerinde bulunduğu açmazlara, soru işaretlerine odaklanarak güçlü yönlerini keşfeder ve bunları harekete geçirmelerini sağlayarak kişiye uygun metotlarla çözümler üretir.