HTA-PEGASUS PİLOT SEÇME TESTLERİ                   
YÖNETİCİLERE YÖNELİK ÇALIŞMALAR                   
KURUMSAL ÇALIŞMALAR                   
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ                   
ÇALIŞANA DESTEK PROGRAMLARI                   
 
Loading
 

Bireysel Psikolojik Danışmanlık Hizmetleri

Kurum çalışanlarının bireysel, ailevi, sosyal ve kurumsal sorunlarının giderilmesi doğrultusunda gerekli uygulamaların, bilgilendirmelerin ve yönlendirmelerin yapılması için yürütülen bir programdır. Bu program, çalışanların, birikmiş ve güncel sorunlarını tespit etme ve bunlara müdahale etme imkanı verdiği gibi, kurum yöneticilerinin desteğini yanlarında hissetmelerine de katkı sağlamaktadır.
Bireysel Psikolojik Danışmanlık Konuları:

 • Stres ve Tükenmişlik Sendromu
 • Performans Sorunları
 • Erteleme Sorunları
 • Performans Kaygısı
 • Depresyon
 • Sosyal Kaygı
 • Kaygı Sorunları ve Korkular
 • Aşırı Mükemmeliyetçilik
 • Takıntılar, Aşırı Titizlik, Kuruntular
 • Uyku Bozuklukları
 • Madde ve Alkol Kötüye Kullanımı
 • Yeme Bozuklukları (Obezite/Blumia/Anorexia)

Uygulama:

  • Bireysel Psikoterapiler
  • Psikiyatrik Değerlendirme ve Tedavi